Oznámenie na referendum

Zverejnenie elektronickej adresy pre doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre referendum 2023 Zverejnenie elektronickej adresy Kolbovce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kolbovce, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e)  a 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 06. 11. 2018 začala na základe žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Brusnica, filialka Kolbovce, konanie na […]